Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Producţia ramurii agricole*

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar a principalelor culturi, în anul 2017

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2017

Producţia totală de struguri, în anul 2017

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2017

Producţia totală de fructe, în anul 2017

Efectivele de animale

Producţia agricolă animală, în anul 2017

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură*, la 31 decembrie